Dla jednostek samorządu terytorialnego

Pomagam wydobyć potencjał jaki tkwi w społecznościach lokalnych. Pokazuję jak zabawa i przebywanie w przyrodzie wnosi radość do nauki i ułatwia przyswajanie wiedzy.              

Szkolenia i warsztaty

Zajęcia warsztatowe umożliwią uczestnikom właściwe przygotowanie głównego dokumentu strategicznego w gminie. Taka strategia jest bazą dla programów oraz działań operacyjnych. Nauka praktycznego opracowania dokumentów strategicznych, przygotowania do ich realizacji. Zajęcia warsztatowe podniosą kompetencję kadr samorządowych odpowiedzialnych m.in. za rozwój gminy, czy za sprawy oświaty w gminie.
Praktyczne zajęcia z obszaru doskonalenia działań na rzecz wyrównywania różnic w skali mikro i makro, w tym obejmujące tworzenie projektów umożliwiających definiowanie potrzeb i oczekiwań w zakresie równowagi gospodarczej, społecznej i środowiskowej w gminie.
Celem cyklu szkoleń jest:

  • podniesienie kompetencji lokalnych liderów w zakresie działań oddolnych na terenach wiejskich
  • wzmocnienie działalności organizacji pozarządowych na terenach wiejskich
  • aktywizacja działań oddolnych na terenach wiejskich
  • aktywizacja mieszkańców wsi, rozwijanie przedsiębiorczości na wsi
  • integracja środowiska lokalnych liderów z trenerów wiejskich
Szkolenie przeznaczone jest dla wychowawców, nauczycieli i pedagogów szkolnych. Jego celem jest nabycie umiejętności budowania poprawnych komunikatów oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
Pedagogika przeżyć to propozycja uczenia się poza szkolnymi murami, w ruchu, w zabawie, na świeżym powietrzu. Jest to dowód na to, że uczyć się można poprzez własne doświadczenie, w bliskiej relacji z innymi, metodą prób i błędów. Przedstawione zostaną propozycje zajęć i zabaw z doświadczeń amerykańskich, brytyjskich, duńskich i niemieckich.

COACHING

  • LIFE COACHING
  • Coaching ZESPOŁOWY
  • Coaching GRUPOWY