Dla NGO

Wspieram funkcjonowanie organizacji, sprawny przepływ informacji, utrzymywanie pasji, wizji, misji oraz poczucia sensu.                                                                                      

Szkolenia i warsztaty

  • Jak być Liderem w organizacji społecznej?
  • Zarządzanie w NGO
  • Skuteczna komunikacja / przepływ informacji w zespole
  • Wsparcie dla zarządu – coaching, doradztwo
  • Standardy i komunikacja w organizacji
  • Tworzenie dokumentów strategicznych w trzecim sektorze