Dowiedz się więcej o mnie

Magister pedagogiki o specjalizacji animator społeczny.

Dodatkowo ukończyła Podyplomowe Studium Ochrony i Kształtowania Środowiska oraz Edukacji Ekologicznej i Prozdrowotnej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Szkołę Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych Elżbiety Sołtys.

Swoją wiedzę i umiejętności z zakresu coachingu i prowadzenia szkoleń doskonaliła na licznych certyfikowanych kursach (między innymi certyfikacja
International Coach Federation, w tym akredytowane szkolenia metodą JAK-MD™, „Coaching Mózgu Społecznego” wykorzystujący wiedzę z neurobiologii w
coachingu, czy prowadzone przez Marilyn Atkinson programy: Dreamwork & Advanced Metaphors oraz The Art and Science of Mindfulness).

W latach 2002-2006 stała współpracowniczka Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju (obecnie Fundacja EkoRozwoju) z Wrocławia. Koordynowała programy
zrównoważonego rozwoju, aktywizacji społeczności lokalnych oraz rozwoju rękodzielnictwa. Brała udział w projekcie aktywizacji kobiet w Gruzji.

Jest certyfikowaną Moderatorką Odnowy Wsi (certyfikat Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego). Prowadzi programy aktywizujące społeczności lokalne.

Współpracuje przy tworzeniu strategii gminnych, sołeckich oraz Strategii Odpowiedzialnego Biznesu (CSR) dla biznesu.

Pracowała w Europejskim Funduszu Leasingowym jako specjalistka ds. szkoleń, trenerka i asesorka.

Jako specjalistka ds. edukacji ekologicznej pracowała w Karkonoskim Parku Narodowym.

W Ośrodku Twórczych Działań Edukacyjnych prowadzi zajęcia i współtworzy programy edukacyjne dla dzieci, młodzieży i nauczycieli oraz współorganizuje
rozwojowe obozy 
młodzieżowe.

Stypendystka Folkeskøle w Danii (Brenderup). Pobyt w Danii zainspirował ją do edukacji jako procesu uczenia się przez całe życie.

Współtworzyła i była w zarządzie Fundacji Kobieta i Natura zajmującej się zdrowiem w podejściu holistycznym.
 Prowadziła zajęcia rozwojowe dla kobiet.

Swoją fascynację ciałem ludzkim i jego możliwościami ruchowo-motorycznymi realizowała w teatrze (uczestnicząc w zajęciach z dramy, pantomimy), w pracy
poprzez taniec (5 Rytmów wg Gabrielle Roth, Movement Medicine, taniec intuicyjny), masaż i pracę z powięziami – Life Impressions Bodywork Donalda
VanHowtena, Metodę Feldenkraisa. Świadomość własnego ciała zgłębiała również poprzez praktykę BMC (Body Mind Centering) – w tym certyfikowany kurs z
zakresu pracy z organami wewnętrznymi. Uczestniczyła w rocznym międzynarodowym kursie ustawień systemowych prowadzonym przez Berta Hellingera.

Bliskości i szacunku do Natury uczyła się u nauczycieli z rdzennych kultur, dla których przyroda jest integralną częścią ich samych. Potrzeba uhonorowania i
świętowania poszczególnych etapów życia doprowadziła ją do poszukiwań inicjacji, rytów przejścia. Doświadczenia te wykorzystuje obecnie w swojej pracy.

Dziką naturę w sobie integruje poprzez miłość do dzikiej przyrody wokół siebie, poczucie jedności z nią. W tej materii doskonaliła się m.in. podczas rocznego kursu w Niemczech prowadzonego w oparciu o metodę Wilderness and Awareness Jona Younga oraz na kursach Forest School u Richarda Irvinga.

Przez wiele lat zgłębiała tajniki zdrowego odżywiania uczestnicząc w licznych kursach z zakresu makrobiotyki u nauczycieli z Polski oraz z zagranicy, w tym u
Adelberta Nelissena z Instytutu Micho Kushiego z Holandii, nauczycieli ze Szwajcarii z ośrodka w Kiental, z USA itp. Ukończyła 3 stopniowy kurs makrobiotyczny “Energia pożywienia” w Ośrodku Edukacji Makrobiotycznej we Wrocławiu oraz 3 stopniowy kurs z zakresu gotowania makrobiotycznego Bożeny Schleicher.

Przez kilkanaście lat związana z Sekcją Grotołazów Wrocław. Z ramienia klubu SGW uczestniczyła w licznych wyprawach jaskiniowych (w tym eksploracyjnych) w Polsce i za granicą. Dzięki tej dyscyplinie rozwijała swoje umiejętności współpracy oraz pokonywania własnych słabości i ograniczeń. Lubi aktywne spędzanie wolnego czasu w przyrodzie, w ogrodzie, jazdę na rowerze, pływanie, taniec i śpiew.