O firmie

Firma DNA Rozwój Szkolenia Coaching zrodziła się w wyniku mojego wieloletniego doświadczenia pracy z ludźmi. Oferuję programy rozwojowe w ramach szkoleń zamkniętych i otwartych oraz usług mentoringowych i coachingowych. Realizuję szkolenia w miejscu pracy, wybranych salach szkoleniowych oraz poza miastem, w plenerze, blisko Natury lub on-line.

Moją misją jest

Współtworzenie świata opartego na wzajemnym szacunku, tolerancji dla innych punktów widzenia, a także słuchaniu i rozumieniu się nawzajem, z poszanowaniem przyrody i jej zjawisk. Towarzyszenie ludziom w odzyskiwaniu ich pełni.

Wierzę, że

Każdy może realizować życie o jakim marzy. Wierzę, że niezależnie gdzie się mieszka i ile ma lat można odzyskać swoje połączenie z naturą.

W mojej pracy oraz przekazywanej wiedzy i umiejętnościach kieruję się zasadami biznesu społecznie odpowiedzialnego oraz rozwoju zrównoważonego, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń w duchu sprawiedliwości społecznej i poszanowania przyrody.

Współpracuję z placówkami sektora państwowego i prywatnego, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi oraz klientami indywidualnymi.

Zapraszam do współpracy

Danuta Nowak

Moja oferta

Dla firm

Realizuję programy rozwojowe oraz pojedyncze szkolenia. Moje usługi szkoleniowe staram się dostosowywać do Państwa oczekiwań i potrzeb.                

Zobacz więcej
Dla samorządów

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z placówkami oświaty, gminami, sołectwami. Realizowałam wiele programów dla nauczycieli, głównie z zakresu edukacji ekologicznej, zrównoważonego rozwoju, komunikacji, budowania zespołu

Zobacz więcej
Dla NGO

Mamy kilkunastoletnie doświadczenie pracy w i dla trzeciego sektora oraz we współtworzeniu i zakładaniu fundacji i stowarzyszeń.                

Zobacz więcej
Rozwój osobisty w przyrodzie

“Patrz głęboko w naturę, wtedy wszystko lepiej zrozumiesz” Albert Eistein Bycie w przyrodzie wycisza, porządkuje, pokazuje właściwe miejsce i czas wszystkiego. Uwielbiam ten rodzaj pracy

Zobacz więcej

Referencje

Danuta Nowak jest trenerką, której chce się zmieniać organizacje Rozumie biznes, komunikuje się transparentnie, jest elastyczna.

Katarzyna Kubat- Eijeriks

Jest w niej połączona mądrość i entuzjazm, praktyka i wewnętrzny wgląd.

Krzysztof Smolnicki, Prezes Fundacji EkoRozwoju

Spotkanie z Danką było katalizatorem zmian w życiu wielu osób.

Paweł Antoniewicz, Trener FRIS

Praca z Daną jest procesem naturalnym i dającym wielką siłę. Dana i Natura idą ze sobą pod rękę.

Ela Staszczyk, fotografka

Podoba mi się jej ciekawość świata, ludzi, poszukiwania. Nic nie jest u niej zastane, skończone i "klepnięte"

Beata Główczewska

Po coachingu z Danutą zrozumiałem, że wszystko w moim życiu może się zdarzyć i że moje życie ma sens.

Mateusz Jagoda

Podczas intensywnej pracy z Danusią działa się prawdziwa magia.

S.