O firmie

Firma DNA Rozwój Szkolenia Coaching zrodziła się w wyniku mojego wieloletniego doświadczenia pracy z ludźmi. Oferuję programy rozwojowe w ramach szkoleń zamkniętych i otwartych oraz usług mentoringowych i coachingowych. Realizuję szkolenia w miejscu pracy, wybranych salach szkoleniowych oraz poza miastem, w plenerze, blisko Natury lub on-line.

Moją misją jest

Współtworzenie świata opartego na wzajemnym szacunku, tolerancji dla innych punktów widzenia, a także słuchaniu i rozumieniu się nawzajem, z poszanowaniem przyrody i jej zjawisk. Towarzyszenie ludziom w odzyskiwaniu ich pełni.

Wierzę, że

Każdy może realizować życie o jakim marzy. Wierzę, że niezależnie gdzie się mieszka i ile ma lat można odzyskać swoje połączenie z naturą.

W mojej pracy oraz przekazywanej wiedzy i umiejętnościach kieruję się zasadami biznesu społecznie odpowiedzialnego oraz rozwoju zrównoważonego, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń w duchu sprawiedliwości społecznej i poszanowania przyrody.

Współpracuję z placówkami sektora państwowego i prywatnego, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi oraz klientami indywidualnymi.

Zapraszam do współpracy

Danuta Nowak

Moja oferta

Dla firm

Wspieram w poszukiwaniach nowego sposobu działań, które mają głęboki sens, misję i służą przyszłym pokoleniom. Stawiam na empatię, wzajemny szacunek.          

Zobacz więcej
Dla jednostek samorządu terytorialnego

Pomagam wydobyć potencjał jaki tkwi w społecznościach lokalnych. Pokazuję jak zabawa i przebywanie w przyrodzie wnosi radość do nauki i ułatwia przyswajanie wiedzy.    

Zobacz więcej
Dla NGO

Wspieram funkcjonowanie organizacji, sprawny przepływ informacji, utrzymywanie pasji, wizji, misji oraz poczucia sensu.                        

Zobacz więcej
Rozwój osobisty w przyrodzie

“Patrz głęboko w naturę, wtedy wszystko lepiej zrozumiesz” Albert Eistein. Bycie w przyrodzie wycisza, porządkuje, pokazuje właściwe miejsce i czas wszystkiego. Uwielbiam ten rodzaj pracy

Zobacz więcej

Referencje

Danuta Nowak jest trenerką, której chce się zmieniać organizacje Rozumie biznes, komunikuje się transparentnie, jest elastyczna.

Katarzyna Kubat- Eijeriks

Jest w niej połączona mądrość i entuzjazm, praktyka i wewnętrzny wgląd.

Krzysztof Smolnicki, Prezes Fundacji EkoRozwoju

Spotkanie z Danką było katalizatorem zmian w życiu wielu osób.

Paweł Antoniewicz, Trener FRIS

Praca z Daną jest procesem naturalnym i dającym wielką siłę. Dana i Natura idą ze sobą pod rękę.

Ela Staszczyk, fotografka

Podoba mi się jej ciekawość świata, ludzi, poszukiwania. Nic nie jest u niej zastane, skończone i "klepnięte"

Beata Główczewska

Po coachingu z Danutą zrozumiałem, że wszystko w moim życiu może się zdarzyć i że moje życie ma sens.

Mateusz Jagoda

Podczas intensywnej pracy z Danusią działa się prawdziwa magia.

S.